Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. ZWO- Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych i opiniowania Programu ochrony powietrza dla woj.opolskiego
  Data modyfikacji: 27-03-2020 09:48
 2. informacja o wydaniu decyzji nr BA.6740.1.223.2019 dla Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A.
  Data modyfikacji: 26-03-2020 10:34
 3. PGW WP ZZ w Gliwicach- decyzja pozwolenie wodnoprawne GL.ZUZ.1.4210.18.2020.DR
  Data modyfikacji: 24-03-2020 12:25
 4. PGW WP ZZ w Gliwicach- zawiadomienie o wszczeciu postepowania GL.ZUZ.1.4210.45.2020.KS
  Data modyfikacji: 24-03-2020 12:21
 5. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat - Piastowska 15
  Data modyfikacji: 24-03-2020 09:14
 6. Informacja o przedłużeniu naboru na wolne stanowiska
  Data utworzenia: 23-03-2020 14:28
 7. PGW WP ZZ w Gliwicach- zawiadomienie o wszczeciu postepowania GL.ZUZ.1.421.719.2019.KS
  Data modyfikacji: 23-03-2020 09:39
 8. PGW WP ZZ w Gliwicach- zawiadomienie o wszczeciu postepowania GL.ZUZ.1.4210.64.2020.DR
  Data modyfikacji: 23-03-2020 09:35
 9. BA.6743.1.27.2020 budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego i Herberta w Kędzierzynie-Koźlu
  Data modyfikacji: 20-03-2020 10:43
 10. Statut Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Data modyfikacji: 19-03-2020 11:50
Wersja XML